كل عناوين نوشته هاي


[ شناسنامه ]
خريد نرم افزار تايپ ده انگشتي ...... پنج شنبه 97/8/17
نسخه 1.7 نرم افزار تمرين تايپ ده انگشتي تهيه شد! ...... سه شنبه 96/12/8
تايپ ده انگشتي فارسي نسخه 1.6 ...... جمعه 92/12/2
نصب کننده نرم افزار تايپ ده انگشتي فارسي آماده شد. ...... سه شنبه 91/2/12
نسخه 1.5.2 ...... جمعه 90/6/18
حل مشکل براي ويندوز 7 ...... پنج شنبه 90/5/20
نسخه 1.5 نرم افزار تايپ ده انگشتي (پژواك) ...... چهارشنبه 89/6/31
فارسي سازي صفحه كليد ...... دوشنبه 89/4/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها